Κτήμα Delmare Πανταζάρα

Святого Николая (Лутра – Агия Параскеви)