Κτήμα Delmare Πανταζάρα

Святой Богоматери Явленной (рядом со Скиони)