Κτήμα Delmare Πανταζάρα

Φωτισμός

Ο ιδιαίτερος φωτισμός που υπάρχει σε όλο τον καταπράσινο μας ελαιώνα
συνθέτει μια μοναδικής αισθητικής ατμόσφαιρα συμβάλλοντας έτσι
στην ικανοποίηση των καλεσμένων της εκδήλωσης σας.