Κτήμα Delmare Πανταζάρα

Mobile Βar Μαμασώ

Το mobile bar μπορεί να μετακινηθεί στο εκκλησάκι που θα γίνει η εκδήλωση και να διαθέτει στους καλεσμένους νερό και αναψυκτικό. Το mobile bar μπορεί, επίσης, να μετατραπεί και σε bar με αλκοολούχα ποτά.